Galerii imagini

Curs Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

Autentificare utilizatori

CAPTCHA
Cod:
Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

Noutăţi

Informaţi-vă asupra ultimilor noastre noutăţi!

Emite conţinut

Sondaj piaţa muncii

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” vă invită să participaţi, în cadrul Proiectului cu finanţare europeană „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest”, la un sondaj de 7 întrebări...

citeşte mai mult...

Statistici

  • Afişări:5,227,439
  • Vizitatori unici:0
  • Utilizatori înregistraţi:240
  • Vizitatori neînregistraţi:64
  • IP-ul dvs. 3.89.87.12

Cartel ALFA

Confederaţia Naţională Sindicală «Cartel ALFA» se implică în combaterea şomajului

 

Înfiinţată în anul 1990, Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” susţine şi promovează drepturile membrilor săi de sindicat, participă la consolidarea societăţii democratice româneşti în scopul apărării şi promovării intereselor lucrătorilor şi a justiţiei sociale. Confederaţia Natională Sindicală “Cartel ALFA” cuprinde în prezent 50 de federaţii profesionale şi 42 de filiale judeţene. Este reprezentativă la nivel naţional, negociază şi semnează CCMN şi promovează parteneriatul social şi solidaritatea.

Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” are experienţă în implementarea unor proiecte similare: proiect de analiză a nevoilor de instruire profesională a personalului de management din sectorul turism, hoteluri şi restaurante cu activităţi de pregătire a formatorilor pentru cursuri de formare în domeniul abilităţilor manageriale şi a iniţierii unei afaceri; proiect de consiliere şi mediere profesională pentru persoanele de etnie rromă şi identificarea şi selecţia angajatorilor care să încadreze în muncă persoane de etnie rromă; proiect de formare a membrilor de sindicat în meseria de delegat sindical de întreprindere şi altele.

Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” are calitate de solicitant în acest proiect, iar această calitate presupune, pentru dezvoltarea ideii, pentru conceperea unui plan de activităţi integrat, reprezentarea unei viziuni integrate asupra procesului de dezvoltare a abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă cu contribuţii la obiectivele orizontale (inovare şi TIC, egalitatea de şanse). Este necesară de aceea, contribuţia tuturor partenerilor, prin experienţa specifică (cunoaşterea nevoilor de formare profesională în ramurile industriale, experienţa în formarea profesională a adulţilor, cunoaşterea ofertei de locuri de muncă vacante şi a nevoilor de formare regionale, experienţa în dezvoltarea de cursuri de formare privind utilizarea calculatorului). În plus, necesitatea implicării tuturor partenerilor în proiect, în faza de design şi mai ales în cea de implementare, rezultă din atât din experienţa relevantă a acestora pentru tipurile de activităţi ce urmează sa se desfăşoare în proiect, din capacitatea de a furniza experţii necesari, cât şi din perspectiva bazei materiale existente şi alocate pentru derularea activităţilor.
Cele şase organizaţii partenere sunt implicate simultan în organizarea campaniilor de conştientizare, împărţirea de materiale şi înscrierea la târgurile de joburi ale AJOFM-urilor din cele trei locaţii prevăzute pentru proiect.

Pentru identificarea cererii de formare pe meserii, Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” va organiza anual focus-grupuri împreună cu partenerii ANOFM şi SIVECO SA. Aceste informaţii vor fi coroborate cu informaţiile publice din studiile anuale privind ofertele de muncă vacante pentru finalizarea metodelor de selecţie ale grupului ţintă, pentru validarea şi pentru îmbunătăţirea, pe parcursul proiectului, a conţinutului si a funcţionalităţilor puse la dispoziţia echipei de proiect şi a grupului ţintă în portalul www.calificare-someri.ro. Portalul va oferi grupului ţintă acces la instrumente informatice, suport pentru reintegrarea în viaţa activă (profile online pentru şomeri conţinând competenţe şi CV-uri, motoare de cautare şi aplicare pentru joburi, informaţii despre piata muncii şi răspunsuri la întrebări legate de orientarea profesională.


Valoarea adăugată a proiectului constă în primul rând în faptul că solicitantul, respectiv Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”, o organizatie de dialog social, se implică în susţinerea formării profesionale pentru persoane ce întâmpină greutăţi în găsirea un loc de muncă, contribuind în acest fel la îndeplinirea obiectivului prioritar al acestei axe. Acest proiect va veni în completarea şi sprijinul eforturilor pe care le fac instituţiile de stat în combaterea şomajului. Un alt aspect este organizarea de job cluburi care vor contribui la formarea profesională prin împărtaşirea experientelor similare a celor implicaţi în cursuri şi creşterea motivării personale ale acestora. Dorim să creştem valoarea adăugată a proiectului printr-o eficientizare a procesului de găsire a unui loc de muncă, prin pregătirea numai în meserii cerute pe piaţa muncii, contribuind astfel la creşterea capacităţii grupului ţintă de a se integra pe piaţa muncii, la scăderea riscului excluziunii sociale şi la combaterea şomajului structural. In final, proiectul va contribui la procesul de reformă a măsurilor active de ocupare - în conformitate cu orientăriile strategice integrate ale UE pentru 2008-2010 - prin sprijinul acordat implementării măsurilor active integrate, incluzând identificarea nevoilor, asistenţa în căutarea unui loc de muncă, orientare şi formare profesională personalizate, concentrându-se asupra rolului esenţial al formării profesionale. Din aceste considerente, proiectul propus asumă şi o relevanţă strategică pe care Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” este gata să o susţină şi să o dezvolte.

AtaşamentMărime
Prezentare CNS Cartel ALFA.pdf91.97 KB