Galerii imagini

Curs Operator confectioner industrial

Autentificare utilizatori

CAPTCHA
Cod:
Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

Noutăţi

Informaţi-vă asupra ultimilor noastre noutăţi!

Emite conţinut

Sondaj piaţa muncii

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” vă invită să participaţi, în cadrul Proiectului cu finanţare europeană „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest”, la un sondaj de 7 întrebări...

citeşte mai mult...

Statistici

 • Afişări:5,480,841
 • Vizitatori unici:0
 • Utilizatori înregistraţi:240
 • Vizitatori neînregistraţi:64
 • IP-ul dvs. 3.237.97.64

CRFPA Râmnicu Vâlcea

     Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA)        Rm. Vâlcea a fost înfiinţat ca urmare a activităţilor desfăşurate, începând cu anul 1996, în cadrul componentei „CENTRE REGIONALE”, a proiectului „MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ” dezvoltat de MMPS şi ANOFM, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, având asistenţa tehnică asigurată de Asociaţia Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC).

CRFPA Rm. Vâlcea funcţionează în prezentcu şapte departamente de specialitate:

 • auto
 • construcţii
 • calculatoare
 • comerţ-turism-alimentaţie publică
 • confecţii îmbrăcăminte şi încălţăminte
 • înfrumuseţare
 • agricultură

În prezent, CRFPA Rm. Vâlcea este autorizat - potrivit legii -  să dezvolte, la nivel regional 30 programe de formare profesională în ocupaţiile:

a)cursuri de calificare nivel 2, cu durata de 720 ore:

 • Confecţioner îmbrăcăminte după comandă
 • Zidar-pietrar-tencuitor
 • Dulgher- tâmplar- parchetar
 • Ospătar (chelner) vânzător  în unităţi de alimentaţie
 • Bucătar
 • Cofetar - patiser
 • Mecanic auto
 • Electrician electronist auto
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date
 • Mozaicar- faianţar
 • Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
 • Fierar betonist
 • Frizer - coafor - manichiurist – pedichiurist
 • Confecţioner tâmplarie din aluminiu si mase plastice
 • Instalator instalaţii tehnico-sanitare si de gaze
 • Montator pereti şi plafoane din ghips carton
 • Asfaltator
 • Pădurar
 • Paznic de vânătoare

b)cursuri de calificare nivel 3, cu durata de 1080 ore:

 • Tehnician maseur
 • Cosmetician

c)cursuri de perfecţionare, cu durata de 60 ore:

 • Formator
 •  Mentor

d) cursuri calificare nivel 1, cu durata 360 ore:

 • Brutar
 • Lucrător în comerţ
 • Lucrător în cultura plantelor
 • Lucrător în creşterea animalelor
 • Lucrător conserve legume şi fructe
 • Lucrator în tricotaje
 • Mecanic vulcanizator
 • Pomicultor

e) cursuri de perfecţionare, cu durata de 360 ore:

 • Inspector resurse umane

f) cursuri de specializare, cu durata de 360 ore

 • Contabil

 g) Cursuri de initiere de 60 ore:

 • Competenţe in limba engleză

De la înfiinţare şi până în prezent CRFPA Rm. Vâlcea a calificat 15545 persoane în meserii specifice profilului departamentelor. Evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite pe căi nonformale în meseriile de bucătar, ospătar şi lucrător comercial s-a realizat până prezent pentru un număr de 166 persoane. Pentru anul 2010 sarcina de calificare programată de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă este de 2460 persoaneîn judeţele Vâlcea, Argeş şi Gorj  (judeţe arondate CRFPA Rm.Vâlcea prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANOFM) precum şi în judeţul Constanţa şi Olt. Până la data de 30.05.2010 sunt deja înscrise la cursuri 1607persoane.

Întregul proces de instruire teoretică şi practică este conceput pe baza unor diagrame profesionale (tip standard), în sistem modular, care asigură flexibilitatea şi adaptabilitatea formării la nevoile adulţilor. Sistemul modular permite personalizarea formării prin adaptare la nevoile fiecărui cursant şi reluarea procesului până la însuşirea deplină a cunoştinţelor prevăzute în programele de formare. Pentru perfecţionarea permanentă a procesului de instruire teoretică şi practică a adulţilor,CRFPA Rm.Vâlcea s-a implicat  - prin parteneriate active - şi în alte proiecte vizând calitatea formării,evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite pe căi formale şi non formale, respectiv:

 • Parteneriat cu ECDL ROMÂNIA S.A.princareCRFPA Rm. Vâlcea a devenit centru de testare acreditat pentru obţinerea Permisului european de conducere a computerului,
 • Participantactiv la dezvoltarea de curriculum pentru formarea „formatorilor de formatori” şi „formarea de manageri pentru formarea continuă” în cadrulProiectului PHARE twinning "Sprijin pentru MMSSF pentru dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă", cu asistenţă tehnică din Danemarca, pentru anii 2004 şi 2005;
 • Parteneriatcu ABU CONSULT Berlin, în proiectul MMSSF – GTZ Germania pentru „ Asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor din România”, pentru perioada februarie 2004 – ianuarie 2006;
 • Participantactiv la misiunile Asociaţiei Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC) care au avut ca scop identificarea opţiunilor şi posibilităţilor de măsurare a performanţelor în procesul de formare;
 • Parteneriatîn proiectul COSA – OSAC de „Implementarea Sistemului de Evaluare şi Certificare pe baza Standardelor Ocupaţionale”;
 • Participantactiv în cadrul proiectului de twinning „Sprijin pentru întărirea capacităţii instituţionale ANOFM” cu asistenţă tehnică din Italia;
 • Parteneriat cu RADOPAN Craiova– proiect Phare 2004.
 • 2008– parteneriat cu SC PRIMEX SRL, jud. Olt, pentru formarea unui număr de 20 brutari;
 • Parteneriat cu MMFPSproiect ,, Viata dupa gratii” care urmeaza a se desfasura pe parcursul a 36 de luni, avand ca obiectiv  formarea profesionala a detinutilor din penitenciare si centrele de reeducare a 750 detinuti pentru cursul de nivel I si 750 detinuti pentru cursul de nivel II;
 • Parteneriat cu CNS „Cartel ALFA”proiect ,,Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintregrarea  şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud-Muntenia şi S-V Oltenia”  care urmează a se desfăşura pe parcursul a 36 de luni, având ca obiectiv dezvoltarea şi formarea profesională a 1050 de şomeri (75 programe în diferite meserii cerute pe piaţa muncii).
AtaşamentMărime
CRFPA_RMV_2010.pdf510.5 KB