Galerii imagini

Curs Operator confectioner industrial

Autentificare utilizatori

CAPTCHA
Cod:
Imagine CAPTCHA
Introduceţi caracterele prezentate in imagine.

Noutăţi

Informaţi-vă asupra ultimilor noastre noutăţi!

Emite conţinut

Sondaj piaţa muncii

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” vă invită să participaţi, în cadrul Proiectului cu finanţare europeană „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest”, la un sondaj de 7 întrebări...

citeşte mai mult...

Statistici

 • Afişări:5,480,844
 • Vizitatori unici:0
 • Utilizatori înregistraţi:240
 • Vizitatori neînregistraţi:64
 • IP-ul dvs. 3.237.97.64

Despre proiect

"Investeşte în oameni"

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr. 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest

Contract nr.: POSDRU/ 82 / 5.1 / S / 59274

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR PROFESIONALE PENTRU REINTEGRAREA ŞOMERILOR ÎN VIAŢA ACTIVĂ ÎN REGIUNILE SUD MUNTENIA ŞI SUD-VEST

Perioada de implementare: iunie 2010 - mai 2013

Valoarea  totală a proiectului:  13.506.130 Lei

Contextul proiectului: Înluna iunie a anului 2009, numărul total de şomeri înregistrat la ANOFM era de 548.930 de persoane şi a crescut cu 22.127 de persoane faţă de luna anterioară, distribuţa pe grupe de vâstă a şomerilor fiind următoarea: 19% şomeri sub 19 ani; 32% şomeri între 25 şi 40 de ani; 25% şomeri între 40 şi 49 de ani; 15% şomeri între 50 şi 55 de ani; 8% şomeri peste 55 de ani. Rata medie a şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 6%. Pe fondul crizei economice, numărul total al şomerilor a crescut din luna ianuarie 2009 până în luna iunie 2009 cu 20%.

Tinerii şi persoanele în vârstă de peste 45 de ani sunt categoriile cele mai afectate de şomajul de lungă durată, ceea ce înseamnă că aceste persoane au cele mai mari dificultăţi în a se reintegra pe piaţa muncii şi au nevoie de sprijin pentru a surmonta aceste piedici.

Grupul ţintă: Persoane în căutarea unui loc de muncă: şomeri de lungă durată; şomeri peste 45 ani; şomeri tineri, inclusiv femei. Proiectul va pune accent pe respectarea tuturor principiilor egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi combaterii discriminării.

Obiectivul general:Proiectul urmăreşte să faciliteze integrarea pe piaţa muncii şi în viaţa activă unui număr de cel puţin 1.050 de şomeri, prin găsirea celor mai potrivite soluţii de calificare şi recalificare pentru grupul ţintă, în funcţie de evoluţia pieţei muncii din regiunile de dezvoltare Sud Vest şi Sud Muntenia.

Obiective specifice:

 1. Obţinerea unei analize clare şi identificarea unor tendinţe sigure în privinţa cererilor de pe piaţa muncii din judeţele în care se va desfăşura proiectul, pentru o mai bună corelare a cererii de pe piaţa muncii cu oferta resurselor existente;
 2. Organizarea unei baze de date cu ajutorul căreia preselecţia grupului ţintă pentru formarea profesională - şomeri, şomeri tineri şi şomeri peste 45 de ani - va fi realizată în concordanţă cu pregătirea şi competenţele fiecărei persoane în parte, astfel încât alegerea persoanelor potrivite să conducă la eficientizarea efortului de formare;
 3. Organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare în diverse ramuri industriale, în funcţie de rezultatele analizelor prealabile;
 4. Organizarea de cursuri de iniţiere în IT, pentru a furniza grupului ţintă competenţele necesare pentru a accede la informaţii şi pentru a creşte flexibilitatea şi adaptabilitatea la cerinţele unei pieţe moderne a muncii;
 5. Facilitarea accesului grupului ţintă la informaţii privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program şi de rămânere în acesta, prin campanii de informare (fluturaşi/afişe), prin participarea la târguri de joburi organizate de AJOFM-uri locale şi prin crearea unor puncte de informare şi înscriere. 

 

Parteneri:

Proiectul este derulat de Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa“,în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi,Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman,Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Societatea comercială SIVECO Romania  SA.

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfaasigură managementul proiectului, supervizează şi coordonează activităţile acestuia, contribuie la efectuarea studiilor anuale şi la realizarea campaniilor de informare.

Partenerii sunt, de asemenea, implicaţi în managementul proiectului, având şi următoarele principale responsabilităţi specifice:

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea este implicat în activităţile de organizare şi furnizare a programelor de formare în judeţele Argeş, Gorj şi Vâlcea;

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi este implicat în activităţile de organizare şi furnizare a programelor de formare în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa;

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman este implicat în activităţile de organizare şi furnizare a programelor de formare în judeţeleDâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Teleorman;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă contribuie la realizarea studiilor privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piaţă şi realizează activitatea de selecţie, consiliere şi informare a grupului ţintă înainte de desfăşurarea cursurilor; 

Societatea comercială SIVECO Romania – S.A va dezvolta un portal de diseminare a proiectului, precum şi un portal care va conţine profile pentru şomeri, locuri de muncă disponibile şi va furniza cursuri de iniţiere IT pentru membrii grupului ţintă.

 

Rezultate aşteptate:

 • 9 campanii de informare a grupului ţintă organizate în judeţele celor trei centre regionale de formare profesională a adulţilor partenere;
 • realizarea şi distribuirea a 18.000 pliante, 18.000 fluturaşi, 1.800 afişe;
 • publicarea în presa centrală şi locală a 12 articole despre organizarea de instruiri adresate şomerilor;
 • 3.000 persoane în căutarea unui loc de muncă informate direct prin aceste campanii despre oportunităţile proiectului;
 • 1 portal de promovare a proiectului – www.calificare-someri.ro . În afara diseminării informaţiilor despre proiect, portalul:
 • va permite colaborarea on-line între solicitant şi parteneri;
 • va include profile pentru şomeri (competenţe, CV-uri, cursuri, acţiuni până la angajare), analize şi informaţii derivate din feed-back, studii şi focus grupuri;
 • va include informaţii despre locuri de muncă disponibile, căutarea şi aplicarea la joburi, informaţii despre piaţa muncii, răspunsuri la întrebări legate de orientarea profesională;
 • va fi interoperabil cu alte portaluri şi motoare de cautare;
 • va permite introducerea datelor despre şomeri în portal, de către echipa de proiect, ca prim pas în selectarea candidaţilor din grupul ţintă;
  • 3 studii anuale privind cerinţele pieţei muncii;
  • 1.500 de şomeri beneficiari ai orelor de informare şi consiliere profesională;
  • 75 de programe de formare;
  • 17 sesiuni de programe de iniţiere în competenţe IT
  • organizarea a 8 job cluburi;
  • 1.050 de şomeri - din care cel puţin 105 şomeri tineri şi 525 şomeri de lungă durată - calificaţi şi recalificaţi în cele mai cerute meserii de pe piaţa muncii;
  • 238 de şomeri (printre care şomeri tineri şi şomeri peste 45 de ani) îşi vor dezvolta competenţe în domeniul utilizării calculatorului şi vor accesa instrumentele informatice suport;
  • 200 de şomeri, şomeri tineri şi şomeri peste 45 de ani îşi vor împărtăşi experienţele în job cluburi pentru creşterea încrederii în forţele proprii.

Principalii indicatorii de rezultat pentru finalul proiectului:

 • 80 % dintre absolvenţii cursurilor să primească certificare – să aibă nota la examenul de absolvire al cursurilor peste 8;
 • 25% dintre cei instruiţi să îşi găsească loc de muncă într-o perioadă determinată, ulterior finalizării cursurilor.

PROGRESUL PROIECTULUI

AtaşamentMărime
Despre proiect.pdf136.53 KB